NURKOWANIE P?etwy p?etwy Cressi, p?etwy do freedivingu, p?etwy kaloszowe, p?etwy do nurkowania, nurkowanie swobodne

NURKOWANIE P?etwy p?etwy Cressi, p?etwy do freedivingu, p?etwy kaloszowe, p?etwy do nurkowania, nurkowanie swobodne

colours

0BG185037
0BG181037

Other Views

0BG185037
0BG185037

Pro Star

Pro Star Futurystyczne p?etwy zaprojektowane w oparciu o modele Cressi do freedivingu g??binowego. Innowacj? jest u?ycie bardziej reaktywnych materia?ów równie? w kaloszu. Pióro nie jest wykonane z kopolimeru, ale z ultralekkiego i reaktywnego polipropylenu. Materia? ten jest po??czony z komfortow? termogum? (elastomer), u?yt? w kaloszu...

Pro Star

Futurystyczne p?etwy zaprojektowane w oparciu o modele Cressi do freedivingu g??binowego. Innowacj? jest u?ycie bardziej reaktywnych materia?ów równie? w kaloszu.

Pióro nie jest wykonane z kopolimeru, ale z ultralekkiego i reaktywnego polipropylenu.

Materia? ten jest po??czony z komfortow? termogum? (elastomer), u?yt? w kaloszu oraz przy listwach pod?u?nych i wk?adkach.

Pióro zaczyna si? w górnej cz??ci kieszeni na stop? i ma o 20% wi?ksz? powierzchni? u?ytkow? w porównaniu z tradycyjn? p?etw? takiej d?ugo?ci.

Listwy brze?ne ci?gn? si? wzd?u? pióra i rozwijaj? si? w uszczelnienie ochronne wokó? ca?ej kraw?dzi pióra.

Dwie wstawki stabilizuj?ce na ko?cu pióra, na podeszwie stopy, zapewniaj? doskona?? zwrotno??.

Wyj?tkowa, anatomiczna, komputerowo zaprojektowana stopa, gwarantuje optymaln? transmisj? energii pomi?dzy stop? a p?etw?.

Owocem takiego po?aczenia jest wyj?tkowy produkt, dzi?ki któremu przemieszczanie si? pod wod? nigdy jeszcze nie by?o tak ?atwe i przyjemne!

Pro Star i Reaction Pro s? najmocniejszymi p?etwami kaloszowymi Cressi, z wyj?tkiem modeli dedykowanych specjalnie do freedivingu g??binowego. S? doskona?e do snorkellingu, skin-divingu i nurkowania klasycznego (SCUBA).

Rozmiar 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46

Size Length inch Length Blade inch ...
Size

Length
inch

Length Blade
inch
Width
inch
Weight
lb
37/38 (4/5) 23,64 19,70 7,88 1,27
39/40 (5,5/6,5) 24,63 19,90 8,08 1,36
41/42 (7/8) 25,41 20,49 8,27 1,42
43/44 (8,5/9,5) 26,20 21,47 8,47 1,57
45/46 (10/11) 26,99 22,26 8,67 1,74
Made In Italy

ScubaSnorkSwimFins BelowBladeFootPocket  ScubaSnorkSwimFins ComfortSuperior  ScubaSnorkSwimFins FullFoot