P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

Other Views

42_1_V01_
0DE205599

GALILEO

Gogle Galileo wyznaczaj? historyczny punkt zwrotny w sektorze okularów p?ywackich. P?askie soczewki s? umieszczone w solidnej ramce, tak jak w masce nurkowej. Gwarantuje to perfekcyjn? widoczno?? bez deformacji. Kszta?t szkie?, zastosowano tu szk?a mineralne i brak wygi?? na kraw?dziach tak?e zapobiega zniekszta?ceniom. Fartuch jest wyj?tkowo elastyczny i...

Gogle Galileo wyznaczaj? historyczny punkt zwrotny w sektorze okularów p?ywackich.

P?askie soczewki s? umieszczone w solidnej ramce, tak jak w masce nurkowej. Gwarantuje to perfekcyjn? widoczno?? bez deformacji.

Kszta?t szkie?, zastosowano tu szk?a mineralne i brak wygi?? na kraw?dziach tak?e zapobiega zniekszta?ceniom. Fartuch jest wyj?tkowo elastyczny i komfortowy.

Pasek ma system b?yskawicznego dopasowania (patent Cressi), podobny do rozwi?za? wprowadzonych w presti?owych maskach Cressi-Sub, pozwalaj?cy na szybkie i sprawne dopasowanie.

Szk?a odporne na zarysowania, z ochron? anty UV i pow?ok? antyfog.

Dost?pne w wersji dla doros?ych.

Made In Italy