P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

Other Views

64_1_V01_
0DE201201

FAST

Okulary Fast s? rozwi?zaniem Cressi Sub przeznaczonym dla tych, którzy cierpi? na wady wzroku. U?ytkownik mo?e b?yskawicznie i samodzielnie wymieni? standardowe soczewki na szk?a korekcyjne o mocy -1.5 do -6.00 D. W kilka sekund mo?esz otrzyma? gogle perfekcyjnie niweluj?ce Twoj? wad? wzroku, nawet je?eli Twoje oczy ró?ni?...

Okulary Fast s? rozwi?zaniem Cressi Sub przeznaczonym dla tych, którzy cierpi? na wady wzroku.

U?ytkownik mo?e b?yskawicznie i samodzielnie wymieni? standardowe soczewki na szk?a korekcyjne o mocy -1.5 do -6.00 D.

W kilka sekund mo?esz otrzyma? gogle perfekcyjnie niweluj?ce Twoj? wad? wzroku, nawet je?eli Twoje oczy ró?ni? si? od siebie pod tym wzgl?dem. Taki komfort oferuje TYLKO CRESSI!

Okularki wykonane s? z supermi?kkich materia?ów termoplastycznych o wysokiej jako?ci. Kszta?t obu szkie? jest perfekcyjnie anatomiczny. Gwarantuje to pe?n? wodoszczelno?? i dopasowanie do zdecydowanej wi?kszo?ci kszta?tów twarzy.

Pasek wyposa?ony jest w innowacyjn? klamr?, umo?liwiaj?c? szybk? i sprawn? regulacj?.

Okularki dost?pne w wersji standardowej (dla doros?ych).