P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

Other Views

92_1_V01_
0DE201102

NUOTO

Rozs?dnie wycenione okulary z oddzielnymi szk?ami, wykonane z mi?kkich materia?ów termoplastycznych i spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci. Kszta?t szkie? jest w 100% anatomiczny, zapewnia zatem wyj?tkow? wodoszczelno?? dla wi?kszo?ci kszta?tów twarzy. Soczewki s? wykonane z materia?u odpornego na zarysowania, promieniowanie UV i zamglenie. Pasek ma klamr?,...

Rozs?dnie wycenione okulary z oddzielnymi szk?ami, wykonane z mi?kkich materia?ów termoplastycznych i spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

Kszta?t szkie? jest w 100% anatomiczny, zapewnia zatem wyj?tkow? wodoszczelno?? dla wi?kszo?ci kszta?tów twarzy.

Soczewki s? wykonane z materia?u odpornego na zarysowania, promieniowanie UV i zamglenie.

Pasek ma klamr?, umo?liwiaj?c? ?atw? i sprawn? regulacj?.

Okularki dost?pne w dwóch wersjach: Large (doro?li) i Kid (dzieci).

Nuoto to okularki stworzone, aby udost?pni? entuzjastom sportów wodnych komfortowy produkt wysokiej jako?ci o rozs?dnej cenie.