?OWIECTWO PODWODNE P?etwy freediving, p?etwy do freedivingu, p?etwy kaloszowe, p?etwy do nurkowania, nurkowanie swobodne

?OWIECTWO PODWODNE P?etwy freediving, p?etwy do freedivingu, p?etwy kaloszowe, p?etwy do nurkowania, nurkowanie swobodne

Other Views

0BH135140
0BH135140

Gara 3000 LD

Gara 3000 LD Struktura P?etw Cressi Gara 3000 LD jest identyczna do wysoko cenionych Gara 3000, ale wyró?nia je materia? pióra, który jest bardziej mi?kki. LD w nazwie modelu oznacza ang. Long Distance (D?ugie Dystanse), wskazuj?c g?óne przeznaczenie produktu. P?etwy te powsta?y z potrzeby zaoferowania Entuzjastom p?etw...

Gara 3000 LD

Struktura P?etw Cressi Gara 3000 LD jest identyczna do wysoko cenionych Gara 3000, ale wyró?nia je materia? pióra, który jest bardziej mi?kki.

LD w nazwie modelu oznacza ang. Long Distance (D?ugie Dystanse), wskazuj?c g?óne przeznaczenie produktu. P?etwy te powsta?y z potrzeby zaoferowania Entuzjastom p?etw o wielkiej mocy, które jednocze?nie s? mniej wymagaj?ce fizycznie ni? Gara 3000.

Do ruchu wymagany jest mniejszy wysi?ek fizyczny, wi?c nurek mo?e u?ywa? tych p?etw d?u?ej. S? wi?c idealne do d?ugich nurkowa?.

Mi?kkie pióro czyni je tak?e odpowiednimi do wody zimnej, która notorycznie usztywnia znajduj?ce si? w niej materia?y, zmniejszaj?c ich elastyczno??.

Rozmiary:

40/41: d?. 86 cm, d?. pióra 69 cm, szer. 20 cm, waga 1 kg
42/43: d?. 89 cm, d?. pióra 71 cm, szer. 20 cm, waga 1 kg
44/45: d?. 91 cm, d?. pióra 71 cm, szer. 20 cm, waga 1 kg
46/47: d?. 91 cm, d?. pióra 74 cm, szer. 23 cm, waga 1,3 kg

Rozmiar 40-41 / 42-43 / 44 - 45 / 46 - 47

Size Length inch Length Blade inch ...
Size

Length
inch

Length Blade
inch
Width
inch
Weight
lb
40/41 (7/8) 34,28 27,38 8,27 2,04
42/43 (8/9) 34,87 27,78 8,27 2,16
44/45 (10/11) 35,66 28,17 8,47 2,36
46/47 (12/13) 36,45 28,57 8,67 2,57
Made In Italy

ScubaSnorkSwimFins AboveBladeFootPocket  ScubaSnorkSwimFins AdvanceDiver  ScubaSnorkSwimFins ComfortSuperior  ScubaSnorkSwimFins FullFoot  ScubaSnorkSwimFins LongBlade  ScubaSnorkSwimFins PerformanceSuperior