P?YWANIE Okulary dla doros?ych gogle p?twackie, gogle triatlonowe, okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych gogle p?twackie, gogle triatlonowe, okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

colours

0DE202650
0DE202620
0DE202651
0DE202640
0DE202641
0DE202758
0DE202767
0DE202722

PLANET

Gogle z mi?kkiego silikonu, dostosowuj?ce si? do wielu typów twarzy. Idealne do p?ywania, triarthlonu i innych sportów wodnych. Dobre uszczelnienie i wysoki komfort, jak równie? soczewki odporne na zarysowania z ochron? przed UV - to tylko niektóre istotne cechy tego produktu. Wprowadzono tu tak?e wewn?trzny system antyzamgleniowy (antyfog). ...

Gogle z mi?kkiego silikonu, dostosowuj?ce si? do wielu typów twarzy. Idealne do p?ywania, triarthlonu i innych sportów wodnych.

Dobre uszczelnienie i wysoki komfort, jak równie? soczewki odporne na zarysowania z ochron? przed UV - to tylko niektóre istotne cechy tego produktu. Wprowadzono tu tak?e wewn?trzny system antyzamgleniowy (antyfog).

Pasek jest wyj?tkowo trwa?y i wymienny. Ma patentowane klamry z b?yskawiczn? regulacj? mikrometryczn?.

Okularki dost?pne s? w szerokiej gamie barwnej i zaopatrzone w unikalne opakowanie, utrzymuj?ce je w jak najlepszym stanie i istotnie przed?u?aj?ce ?ywotno??.

Made In Italy