NURKOWANIE Maski maska nurkowa, mikroregulacja, wymienne szk?a do masek, nurkowania, freediving, maska i fajka

NURKOWANIE Maski maska nurkowa, mikroregulacja, wymienne szk?a do masek, nurkowania, freediving, maska i fajka

colours

0DS321020
0DS321010
0DS321060
0DS322050

Penta

Penta Czteroszybowa maska, zachowuj?ca unikalne cechy masek Matrix i Lince. Patentowany system Cressi, polegaj?cy na u?o?eniu szkie? pod k?tem i nadaniu im kszta?tu odwróconej kropli, gwarantuje doskona?? widoczno?? w dó?. W innowacyjnym materiale s? okienka boczne, odporne na zarysowania i wyra?nie bardziej przezroczyste od szk?a czy poliw?glanu....

Penta

Czteroszybowa maska, zachowuj?ca unikalne cechy masek Matrix i Lince.

Patentowany system Cressi, polegaj?cy na u?o?eniu szkie? pod k?tem i nadaniu im kszta?tu odwróconej kropli, gwarantuje doskona?? widoczno?? w dó?. W innowacyjnym materiale s? okienka boczne, odporne na zarysowania i wyra?nie bardziej przezroczyste od szk?a czy poliw?glanu.

Maska ta daje niezrównan? widoczno?? lateraln? i idealnie przepuszcza ?wiat?o, zapewniaj?c bezkompromisow? jako?? widzenia.

Penta charakteryzuje si? bardzo nisk? obj?to?ci? wewn?trzn?, wag? zaledwie 175 g i nowym fartuchem z doskona?ym uszczelnieniem. Posiada tak?e wygodne, niezniszczalne klamry, pozwalaj?ce na natychmiastow? regulacj?.

Funkcje techniczne:

- Typ: maska czteroszybowa
- Materia?y: p?ynny silikon, pechnopolimery, elastomery
- Klamry: uciskowe, b?yskawiczna regulacja
- Obj. wewn?trzna: bardzo niska
- Waga: 175 g
 

Kolor czarny - przezroczysty / przezroczysty - niebieski / przezroczysty - ?ó?ty

Technical features Type: four lens mask Versions: transparent silicone, black silicone Materials: liquid silicone, techno-polymers, elastomers Strap buckles: pressure, with instant adjustment Internal volume: very low ...

Technical features

  • Type: four lens mask
  • Versions: transparent silicone, black silicone
  • Materials: liquid silicone, techno-polymers, elastomers
  • Strap buckles: pressure, with instant adjustment
  • Internal volume: very low
  • Weight: 175 g
  • Prescription lenses: not available
Made In Italy

ScubaSnorkMask 100HighQualitySilicone ScubaSnorkMask LensesInclined ScubaSnorkMask MaskTemperedGlass ScubaSnorkMask MicrometricAdjustableBuckle