P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

colours

0DE202160
0DE202163
0DE202150
0DE202100
0DE202155

FOX

Innowacyjne okulary z nowym designem i ca?kowicie p?askimi szk?ami. Dzi?ki temu widoczno?? jest perfekcyjna nawet na kraw?dziach. Zaawansowana technologia Cressi gwarantuje doskona?e dopasowanie do wi?kszo?ci typów twarzy. Pasek ma mo?liwo?? b?yskawicznej wymiany i klamry regulowane mikrometrycznie, dok?adnie takie, jak w maskach nurkowych Cressi-Sub. Szk?a s?...

Innowacyjne okulary z nowym designem i ca?kowicie p?askimi szk?ami. Dzi?ki temu widoczno?? jest perfekcyjna nawet na kraw?dziach.

Zaawansowana technologia Cressi gwarantuje doskona?e dopasowanie do wi?kszo?ci typów twarzy.

Pasek ma mo?liwo?? b?yskawicznej wymiany i klamry regulowane mikrometrycznie, dok?adnie takie, jak w maskach nurkowych Cressi-Sub.

Szk?a s? odporne na zarysowania, pomieniowanie UV oraz zamglenia.

Okularki dost?pne w dwóch wersjach: Large (normalne) i Small Fit (mniejsze).

Wersja z fotochromem:

Wersja Cressi Fox Deluxe ma soczewki z fotochromatyczne. Wykonane s? one ze specjalnego, trwa?ego materia?u organicznego, wra?liwego na ?wiat?o. Soczewki te wyj?tkowo szybko adaptuj? si? do ró?nych warunków o?wietleniowych. Nast?pnie równie szybko powracaj? do pierwotnej konfiguracji.

Fotochrom jest perfekcyjnym wyborem dla osób wra?liwych na ?wiat?o i potrzebuj?cych gogli idealnych zarówno do u?ytku w pomieszczeniach, jak i na zewn?trz.
 

Code

DE202163 - FOX GOGGLES AQUAMARINE

Made In Italy

SwimGoggles GogglesAdultSize SwimGoggles Lenses100AntiUV SwimGoggles LensesAntifog SwimGoggles LensesAntiScratch SwimGoggles MicrometricAdjstubleBuckle