P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

FOX DELUXE

Wersja Cressi Fox Deluxe ma soczewki fotochromatyczne. Wykonane s? one ze specjalnego, trwa?ego materia?u organicznego, wra?liwego na ?wiat?o. Soczewki te wyj?tkowo szybko adaptuj? si? do ró?nych warunków o?wietleniowych. Nast?pnie równie szybko powracaj? do pierwotnej konfiguracji. Fotochrom jest perfekcyjnym wyborem dla osób wra?liwych na ?wiat?o i potrzebuj?cych gogli idealnych zarówno...

Wersja Cressi Fox Deluxe ma soczewki fotochromatyczne. Wykonane s? one ze specjalnego, trwa?ego materia?u organicznego, wra?liwego na ?wiat?o. Soczewki te wyj?tkowo szybko adaptuj? si? do ró?nych warunków o?wietleniowych. Nast?pnie równie szybko powracaj? do pierwotnej konfiguracji.

Fotochrom jest perfekcyjnym wyborem dla osób wra?liwych na ?wiat?o i potrzebuj?cych gogli idealnych zarówno do u?ytku w pomieszczeniach, jak i na zewn?trz.

Szk?a gwarantuj? ochron? przed promieniami UV i zamgleniem.

Pozosta?e cechy pokrywj? si? z funkcjami okularków Fox.

Dost?pne w wersji Large (normal).

Made In Italy

SwimGoggles LensesTinted