NURKOWANIE Maski cristal, maska nurkowa, mikroregulacja, wymienne szk?a do masek, nurkowania, freediving, maska i faj

NURKOWANIE Maski cristal, maska nurkowa, mikroregulacja, wymienne szk?a do masek, nurkowania, freediving, maska i faj

colours

0DS336010
0DS336020
0DS336040
0DS336060
0DS336062
0DS336080
0DS336510
0DS336520
0DS336550
0DS336950

Big Eyes Evolution

Maska wykonana zosta?a u?yciem nowej technologii materia?owej, opatentowanej przez firm? Cressi, super szczelnego silikonu Cristal. Materia? ten dane u?ytkownikowi niezwyk?y komfort nie tylko dopasowuj?c mask? do twarzy, ale równie? w konstrukcji ko?nierza zmieniaj?cym u?o?enie maski na twarzy. Maska przylega do twarzy bardzo szczelnie i nie pozostawia ?ladów czy odci?nie?? na skórze....

Maska wykonana zosta?a u?yciem nowej technologii materia?owej, opatentowanej przez firm? Cressi, super szczelnego silikonu Cristal. Materia? ten dane u?ytkownikowi niezwyk?y komfort nie tylko dopasowuj?c mask? do twarzy, ale równie? w konstrukcji ko?nierza zmieniaj?cym u?o?enie maski na twarzy. Maska przylega do twarzy bardzo szczelnie i nie pozostawia ?ladów czy odci?nie?? na skórze. Konstrukcja ko?nierza zosta?a zmieniona, zastosowane zosta?y ?ebrowania na wewn?trznych stronach ko?nierza maski, dociskaj?c j? do skóry. Szk?a maski, o kszta?cie odwróconej kropli (patent Cressi), s? ma?e ale umieszczone bardzo blisko oczu daj? znakomite pole widzenia, wi?ksze o 25% ni? w masce Matrix.  Wewn?trzny pasek doszczelniaj?cy wykonany jest w nowej technologii; podwójnego wtrysku elastomeru w silikonowy ko?nierz. Zaczepy paska nie s? ju? umieszczone po obu stronach ko?nierza (jak u naszych konkurentów) a na brzegach ramki i mo?na je odwróci? o 180 stopni. Szeroko?? i grubo?? paska uszczelniaj?cego zosta?a mniejszona do rozmiaru niemal niewidocznego po za?o?eniu maski.

Maska Big Eye Evolution oferuje mo?liwo?? wymiany szkie? na optyczne.
Opakowanie maski Big Eye Evolution zosta?o wykonane z materia?ów z odzysku, tym samym Cressi dba o ?rodowisko naturalne!

ko?nierz z super szczelnego silikonu Cristal struktura ko?nierza o ró?nej twardo?ci,                                  bardzo w?ski pasek uszczelniaj?cy, niewidoczny gdy maska jest na twarzy,                                        regulowany pasek zamontowany na nie?amliwej ramce oprawy maski, widoczno?? w dolnej sferze ok. 25...
 • ko?nierz z super szczelnego silikonu Cristal
 • struktura ko?nierza o ró?nej twardo?ci,                                 
 • bardzo w?ski pasek uszczelniaj?cy, niewidoczny gdy maska jest na twarzy,                                       
 • regulowany pasek zamontowany na nie?amliwej ramce oprawy maski,
 • widoczno?? w dolnej sferze ok. 25 wi?ksza ni? w przypadku masek Matrix,                                        
 • minimalna obj?to?? wewn?trzna,                                          
 • dost?pna ze szk?ami optycznymi.
Code

DS336060 - BIG EYES EVOLUT MASK SIL. DARK

Made In Italy
Editors Pick

ScubaSnorkMask DoubleInjectionTechnology ScubaSnorkMask FlexibleBuckle ScubaSnorkMask LensesInclined ScubaSnorkMask LensesOptical ScubaSnorkMask MaskTemperedGlass ScubaSnorkMask MicrometricAdjustableBuckle