NURKOWANIE P?etwy p?etwy Cressi, p?etwy ze spr??ynami, p?etwy paskowe, p?etwy do nurkowania

NURKOWANIE P?etwy p?etwy Cressi, p?etwy ze spr??ynami, p?etwy paskowe, p?etwy do nurkowania

colours

0BF202038
0BF203038
0BF205138
0BF205438
0BF205538

Other Views

0BF202038
0BF205138
0BF205538

Frog Plus

Other videos

Frog Plus Najnowsza edycja cenionych na ca?ym ?wiecie p?etw Cressi to p?etwy paskowe Frog Plus. Frog Plus maj? wiele doskona?ych i przydatnych cech p?etw tradycyjnych, a ponadto zastosowano w nich rewolucyjny nowy materia? pióra - ekstremalnie trwa?y i niemal niezniszczalny. Frog Plus wykorzystuj? patentowan? technologi?...

Frog Plus

Najnowsza edycja cenionych na ca?ym ?wiecie p?etw Cressi to p?etwy paskowe Frog Plus.

Frog Plus maj? wiele doskona?ych i przydatnych cech p?etw tradycyjnych, a ponadto zastosowano w nich rewolucyjny nowy materia? pióra - ekstremalnie trwa?y i niemal niezniszczalny.

Frog Plus wykorzystuj? patentowan? technologi? Cressi - trójmateria?owy proces modelowania injekcyjnego. Kiesze? na stop? wykonana jest z komfortowej gumy, przed?u?onej na kraw?dzie pióra. Drugim materia?em jest rewolucyjny, najnowszy technopolimer o podwójnej g?sto?ci, tworz?cy pióro. W po??czeniu z trzecim materia?em na bazie silikonu tworzy efekt kanalizowania.

Efekt ten jest funkcj?, która umo?liwia transfer du?ych ilo?ci energii przy ruchu nóg zarówno w gór? jak i w dó?.

Frog Plus wykorzystuje tak?e inny istotny patent Cressi - pozycj? kieszeni na stop? poni?ej pióra. Takie rozwi?zanie zwi?ksza powierzchni? u?ytkow? pióra o 20%.

Po??czenie efektu kanalizowania i unikalnej pozycji kieszeni na stop? tworzy niezwykle wydajn? p?etw? wymagaj?c? minimalnego wysi?ku nóg. Jest ona idealna zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych.

Rozmiary:

XS/S: d?. 58 cm, dz? pióra 46 cm, szer. 20 cm, waga 1 kg
S/M: d?. 61 cm, d?. pióra 48 cm, szer. 20 cm, waga 1 kg
M/L: d?. 63 cm, d?. pióra 51 cm, szer. 23 cm, waga 1 kg
L/XL: d?. 69 cm, d?. pióra 53 cm, szer. 23 cm, waga 1 kg

Size Length inch Length Blade inch ...
Size

Length
inch

Length Blade
inch
Width
inch
Weight
lb
XS/S (5/6) 22,66 17,53 7,80 1,49
S/M (7/8) 24,03 19,11 8,27 1,64
M/L (8/9) 25,41 20,29 8,87 1,98
L/XL (10/11) 26,99 21,08 9,26 2,23

Made In Italy

ScubaSnorkSwimFins BelowBladeFootPocket  ScubaSnorkSwimFins DoubleDensityTechnology  ScubaSnorkSwimFins IdealForRental  ScubaSnorkSwimFins OpenHell