Tüplü dal?? Computers & Consoles en iyi dal?? bilgisayar?, cressi dal?? bilgisayar?, oksijen tüplü dal?? konsolu, leanordo cressi

Tüplü dal?? Computers & Consoles en iyi dal?? bilgisayar?, cressi dal?? bilgisayar?, oksijen tüplü dal?? konsolu, leanordo cressi

colours

0KS770050
0KS770052
0KS770054
0KS770150
0KS770051
0KS770000

Other Views

0KS770050
0KS770150
0KS770054
0KS770052
0KS770052
0KS770054
0KS770050
0KS770150
0KS770052
0KS770050
0KS770052
0KS770052

LEONARDO

Other videos

Leonardo Cressi taraf?ndan tasarlanan ve imal edilen ilk dal?? bilgisayar?d?r. Basit, fonksiyonel tasar?m?n zarif bir ifadesi olan Leonardo spora ba?layan ve "sadece dalmak isteyen" dalg?çlar için bir olmazsa olmazd?r. Tek dü?meli bir arayüz bir dalg?ç bilgisayar? ilk defa kulland???nda Air, Nitrox ve Gauge modlar? aras?nda programlamay? kolayla?t?r?r ve kenardan...

Leonardo Cressi taraf?ndan tasarlanan ve imal edilen ilk dal?? bilgisayar?d?r.

Basit, fonksiyonel tasar?m?n zarif bir ifadesi olan Leonardo spora ba?layan ve "sadece dalmak isteyen" dalg?çlar için bir olmazsa olmazd?r.
Tek dü?meli bir arayüz bir dalg?ç bilgisayar? ilk defa kulland???nda Air, Nitrox ve Gauge modlar? aras?nda programlamay? kolayla?t?r?r ve kenardan kenara, yüksek netlikteki ekran halen kompakt ve kolay ta??nabilir olan bir bilgisayarda büyük nümerik gösterimler sunar.
Aç?kça görülebilen pil ömrü göstergesi ve belirgin sesli alarmlar dal?? s?ras?nda kritik bilgiler vererek gönül rahatl??? içinde olman?z? sa?lar.
Leonardo her kullan?mdan sonra tamamen s?f?rlanabilir olmas? onu kiralama bölümleri için mükemmel bir seçenek yapar.

- Air, Nitrox ve Gauge modlar?
- % 21 ve % 50 aras?nda ayarlanabilen FO2
- 1,2 bar ile 1,6 bar aras?nda ayarlanabilen PO2
- CNS oksijen zehirlilik grafik göstergesi
-Tek dü?meli ara yüz (K?sa basma de?i?tirme fonksiyonu, uzun basma seçim fonksiyonlar?)
- Kullan?c? taraf?ndan ayarlanabilir üç seviyeli tutuculuk
-Kullan?c? taraf?ndan seçilebilen Derin Durdurma fonksiyonu
-Modifiye edilmi? Haldne ve Wienke algoritmas?
- Dokular: 2,5 ve 480 dakika aras?nda yar? faz doyurmal? 9
- Yükselme h?z? alarm? (dakikada 10 m)
- 20 saniye örnekleme h?z?nda 60 dal??/75 saatlik bilgi içeren kay?t defteri
- Batarya ömrü göstergesi
- Ay?rt edici, kolay duyulabilen sesli alarmlar
- Kullan?c? taraf?ndan de?i?tirilebilir pil
- Ayarlanabilir ölçü birimi: ?ngiliz veya Metrik
- Ekran ?????
- Gömme takvim ve saat
- Kiralanmas? durumunda alet tamamen s?f?rlanabilir.
- Simülatör ve dal?? profili (opsiyonel) PC/Mac arayüzü
 

-Air, Nitrox and Gauge modes -FO2 adjustable between 21% and 50% -PO2 adjustable between 1.2 bar and 1.6 bar -CNS oxygen toxicity graphic indicator -Single button interface (short push changes function, longer push selects functions) -Three levels of user-adjustable conservatism ...
-Air, Nitrox and Gauge modes
-FO2 adjustable between 21% and 50%
-PO2 adjustable between 1.2 bar and 1.6 bar

-CNS oxygen toxicity graphic indicator

-Single button interface (short push changes function, longer push selects functions)

-Three levels of user-adjustable conservatism

-User-selectable Deep Stop function
-Modified Haldne and Wienke algorithm

-Tissues: 9 with saturation hemi-phases between 2.5 and 480 minutes

-Ascent rate alarm (10 m per minute)

-Log book for 60 dives/75 hours of information with 20-second sampling rate

-Battery life indicator

-Distinct, easy-to-hear audible alarms
-User changeable battery

-Adjustable unit of measure: English or Metric

-Backlit display
-Built-in calendar and clock.

-The instrument may be fully reset, in case of renting.

-PC/Mac interface with dive profile (optional)

Made In Italy