NURKOWANIE Komputery & Konsole komputer nurkowy opinie, komputer nitroksowy, komputer nurkowy sklep, Leonardo

NURKOWANIE Komputery & Konsole komputer nurkowy opinie, komputer nitroksowy, komputer nurkowy sklep, Leonardo

colours

0KS770050
0KS770052
0KS770054
0KS770150
0KS770051
0KS770000

Other Views

0KS770050
0KS770150
0KS770054
0KS770052
0KS770052
0KS770054
0KS770050
0KS770150
0KS770052
0KS770050
0KS770052
0KS770052

Leonardo

Other videos

Komputer Leonardo to najnowsze dziecko z rodziny komputerów Cressi, zaprojektowany i produkowany wy??cznie w Genui. Design tego komputera to wyraz elegancji i funkcjonalno?ci. Jest absolutnie niezb?dny dla nurków sportowych chc?cych nurkowa? w prosty i niedrogi sposób. Pojedynczy przycisk daje dost?p do programu „powietrze”, „nitrox” i „gage”. Du?y pod?wietlany wy?wietlacz informuje...

Komputer Leonardo to najnowsze dziecko z rodziny komputerów Cressi, zaprojektowany i produkowany wy??cznie w Genui. Design tego komputera to wyraz elegancji i funkcjonalno?ci. Jest absolutnie niezb?dny dla nurków sportowych chc?cych nurkowa? w prosty i niedrogi sposób.
Pojedynczy przycisk daje dost?p do programu „powietrze”, „nitrox” i „gage”. Du?y pod?wietlany wy?wietlacz informuje o podstawowych parametrach nurkowania tj: aktualnej g??boko?ci, pr?dko?ci wynurzania, procentowej zawarto?ci tlenu w mieszance, i PO2. Leonardo posiada ca?kowicie nowy algorytm CRESSI RGBM opracowany przez Brucea Weinkego z my?l? o nurkach odbywaj?cych wielokrotne nurkowania w ci?gu dnia. Leonardo automatycznie w??cza si? pod woda, posiada wszystkie funkcje dla bezpiecznego nurkowania. Ustawienia: PO2 w zakresie 1,2 bar - 1,6 bar, FO2 pomi?dzy 21% a 50%. Wygodna obs?uga za pomoc? jednego, du?ego przycisku jest mo?liwa nawet w r?kawicach, wy?wietlacz jest du?y i czytelny. Baterie mo?na samodzielnie wymienia? posiada mocny du?y pasek. Interfece na podczerwie? z symulatorem profilu nurkowego, obs?uguje zarówno PC jak i Mac. Dost?pny w kilku kolorach: bia?o czarny, czarno ró?owy, czarno niebieski i czarno szary.
 

-tryby pracy: powietrze, nitrox i gage -FO2 ustawiane pomi?dzy 21% i 50% -PO2 ustawiane pomi?dzy1.2 bar i 1.6 bar -wska?nik CNS toksyczno?ci tlenowej -pojedynczy przycisk operacyjny (krótkie przyci?ni?cie zmienia funkcje, d?ugie wybiera funkcje) -dwana?cie poziomów konserwatywno?ci parametrów -funkcja Deep Stop w??czana/wy??czana przez u?ytkownika -zmodyfikowany przez B. Winkiego algorytm...

-tryby pracy: powietrze, nitrox i gage
-FO2 ustawiane pomi?dzy 21% i 50%
-PO2 ustawiane pomi?dzy1.2 bar i 1.6 bar
-wska?nik CNS toksyczno?ci tlenowej
-pojedynczy przycisk operacyjny (krótkie przyci?ni?cie zmienia funkcje, d?ugie wybiera funkcje)
-dwana?cie poziomów konserwatywno?ci parametrów
-funkcja Deep Stop w??czana/wy??czana przez u?ytkownika
-zmodyfikowany przez B. Winkiego algorytm Haldana
-próbkowanie tkanek: 9-tkankowy model dekompresji z pó?okresami od 2,5 do 480 minut
-alarm szybkiego wynurzenia (10 m / min )
-Log book dla 60 nurkowa? lub 75 godzin, zapis co 20 sekund
-wska?nik zu?ycia baterii
-alarm audio
-bateria wymienialna przez u?ytkownika
-nastawialne przez u?ytkownika skala metryczna i anglosaska
-wymienna os?ona wy?wietlacza
-wbudowany kalendarz i zegarek
-pe?ny reset w przypadku wypo?yczania
-PC/Mac interface z symulatorem profili nurkowych.

Made In Italy