Tüplü dal?? Computers & Consoles leonardo konsol 2 tüplü dal?? bilgisayar?, tüplü dal?? konsolu, en hafif dal?? konsolu, cressi dal??

Tüplü dal?? Computers & Consoles leonardo konsol 2 tüplü dal?? bilgisayar?, tüplü dal?? konsolu, en hafif dal?? konsolu, cressi dal??

colours

0KS780000
0KS780050

Other Views

0KS780000
0KS780000
0KS780000

Leonardo Konsol 2

Leonardo Konsol 2 modern bir konsol içine yeni Leonardo Cressi Dal?? bilgisayar?n? yerle?tirmek için tasarlanm?? olup piyasadaki benzer ürünlerden ?ekil, ebat ve a??rl?k bak?m?ndan farkl?d?r.? Bilgisayarl? mini manometre ve Leonardo gibi iki aletin farkl? ebatlar?, konsolun ciddi bir ?ekilde yenilikçi ve orijinal olarak tasarlanmas?na yol açm??t?r.? Aletler hafif e?ik olarak düzenlenmi?...

Leonardo Konsol 2 modern bir konsol içine yeni Leonardo Cressi Dal?? bilgisayar?n? yerle?tirmek için tasarlanm?? olup piyasadaki benzer ürünlerden ?ekil, ebat ve a??rl?k bak?m?ndan farkl?d?r.?
Bilgisayarl? mini manometre ve Leonardo gibi iki aletin farkl? ebatlar?, konsolun ciddi bir ?ekilde yenilikçi ve orijinal olarak tasarlanmas?na yol açm??t?r.?
Aletler hafif e?ik olarak düzenlenmi? olup tasar?m? daha fazla geli?tirir ve zaman? okumay? daha fazla kolayla?t?r?r.?
Polikarbonat ve Depoman gibi geli?mi? malzemelerin kullan?lmas? kal?nl?k ve a??rl??? minimuma dü?ürmü? ve konsol ?a??rt?c? bir hafifli?e sahip olmu? olup kullan?m? son derece kolayla?t?rm?? ve ilk HP stadyuma hortum ba?lant?lar? üzerinde minimum iz b?rakmaktad?r.?
Hortum ba?lant?s? esneklik ve hafiflik standard?n alt bölümünde (11 mm) bulunmaktad?r?
(Bütün Windows / Mac sistemleri için mevcuttur)

• ?ki araçl? konsol: Leonardo Dive Bilgisayarlar? ve Mini-gauge ?Malzemesi:
• Malzeme: Polikarbonat ve Depoman
• Cam vana fonksiyon patlamal? krom kaplanm?? kasal? mini-gauge
• K?rm?z?, ye?il, mavi renkli 350 bar veya 5000 psi´ye kadar ölçekli kadran
Gövde çap?: 65 mm Yükseklik arac?: 25 mm A??rl?k konsolunda whip ve 2 HP arac?: 480 g
 

  Console with two tools:  Leonardo Dive Computers and Mini-gauge Material: Polycarbonate and desmopan Mini-gauge with chrome-plated brass case with a glass valve function explosion Dial with scale up to 350 bar or...

 

  • Console with two tools:  Leonardo Dive Computers and Mini-gauge
  • Material: Polycarbonate and desmopan
  • Mini-gauge with chrome-plated brass case with a glass valve function explosion
  • Dial with scale up to 350 bar or 5000 psi Areas colored in red, green, blue
  • Housing diameter: 65 mm Height tool: 25 mm Weight console complete with whip and 2 HP tools: 480 g
Code

KS780050 - CONSOLE LEONARDO 2 PSI

Made In Italy