NURKOWANIE Komputery & Konsole komputer nurkowy opinie, komputer nitroksowy, komputer nurkowy sklep, konsola Leonardo, nitrox

NURKOWANIE Komputery & Konsole komputer nurkowy opinie, komputer nitroksowy, komputer nurkowy sklep, konsola Leonardo, nitrox

colours

0KS780000
0KS780050

Other Views

0KS780000
0KS780000
0KS780000

Leonardo Console 2

Konsola Leonardo 2 zosta?a zaprojektowana, aby dope?nia? nowy Komputer Cressi Leonardo. Ró?ni si? od podobnych produktów na rynku form?, rozmiarami i wag?. Instrumenty pomiarowe s? umieszczone pod niewielkim k?tem, co usprawnia czytelno??. Zastosowanie najnowocze?niejszych materia?ów, jak poliw?glany i Desmopan, zminimalizowa?o wag? i uczyni?o konsol? ultralekk?. Przek?ada si?...

Konsola Leonardo 2 zosta?a zaprojektowana, aby dope?nia? nowy Komputer Cressi Leonardo. Ró?ni si? od podobnych produktów na rynku form?, rozmiarami i wag?.

Instrumenty pomiarowe s? umieszczone pod niewielkim k?tem, co usprawnia czytelno??.

Zastosowanie najnowocze?niejszych materia?ów, jak poliw?glany i Desmopan, zminimalizowa?o wag? i uczyni?o konsol? ultralekk?. Przek?ada si? to na u?atwienie obs?ugi i zmniejszenie nacisku na w??.
 

Funkcje: - 2 przyrz?dy: Komputer Nurkowy Leonardo i Manometr Mini - Materia?y: poliw?glan i Desmopan - Manometr Mini z chromowan? obudow? mosi??n? i szybk? przedni? dzia?aj?c? jak zawór upustu ci?nienia - Skala do 350bar lub 5000psi koloryzowana na czerwono, zielono i niebiesko - ?rednica obudowy: 65mm - Waga...

Funkcje:

- 2 przyrz?dy: Komputer Nurkowy Leonardo i Manometr Mini
- Materia?y: poliw?glan i Desmopan
- Manometr Mini z chromowan? obudow? mosi??n? i szybk? przedni? dzia?aj?c? jak zawór upustu ci?nienia
- Skala do 350bar lub 5000psi koloryzowana na czerwono, zielono i niebiesko
- ?rednica obudowy: 65mm
- Waga 480g

Code

KS780050 - CONSOLE LEONARDO 2 PSI

Made In Italy