P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

P?YWANIE Okulary dla doros?ych okulary p?ywackie, okulary do wody, okulary dla p?ywaków

Other Views

07_1_V01_
0DE200400

BOLT

Okulary Bolt s? zaprojektowane do u?ytku w zawodach p?ywackich. Szk?a s? odporne na zarysowania, zamglenia i promieniowanie UV. Nie maj? uszczelnie? wodoodpornych, poniewa? ich kszta?t gwarantuje, ?e wpasuj? si? bezpo?rednio w oczodó?. Minimalne wystawanie soczewek gwarantuje doskona?? widoczno?? i minimalne tarcie z wod?, co przek?ada si? na...

Okulary Bolt s? zaprojektowane do u?ytku w zawodach p?ywackich.

Szk?a s? odporne na zarysowania, zamglenia i promieniowanie UV. Nie maj? uszczelnie? wodoodpornych, poniewa? ich kszta?t gwarantuje, ?e wpasuj? si? bezpo?rednio w oczodó?.

Minimalne wystawanie soczewek gwarantuje doskona?? widoczno?? i minimalne tarcie z wod?, co przek?ada si? na mniejszy opór, szybko?? i w ko?cu - wyniki.

Okularki otrzymujesz w stanie roz?o?onym: szk?a, pasek lateksowy, plastikowa cz??? na nos i niewielki komponent do z?o?enia cz??ci na nos.

Code

DE200400 - BOLT GOGGLES